บุคลากร

ดร. วีนัส ต่วนเครือ

Dr. Venus Tuankrua

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone:

Email: fforvnt@ku.ac.th

Research Resume: