บุคลากร

ดร. ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ

Dr. Yutthaphong Kheereemangkla

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone:

Email: fforypk@ku.ac.th

Research Resume: