บุคลากร

ดร. ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง

Dr. Chakrit Na Takuathung

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

Phone:

Email: chakrit.n@ku.ac.th

Research Resume: