บุคลากร

ผศ.ดร. นพรัตน์ คัคคุริวาระ

Assist.Prof.Dr. Nopparat Kaakurivaara

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

Phone: 02-579-0169 Ext. 206

Email: ffornrm@ku.ac.th

Research Resume: