บุคลากร

ผศ.ดร. สคาร ทีจันทึก

Assist.Prof.Dr. Sakhan Teejuntuk

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Phone:

Email: fforsktt@ku.ac.th

Research Resume: