บุคลากร

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์

Dr. Chongrak Wachrinrat

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Phone:

Email: fforcrw@ku.ac.th

Research Resume: