บุคลากร

ดร. กิติพงศ์ ตั้งกิจ

Dr. Kitipong Tangkit

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Phone:

Email: fforkpt@ku.ac.th

Research Resume: