บุคลากร

ดร. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์

Dr. Pisut Siripant

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Phone:

Email: fforpssp@ku.ac.th

Research Resume: