บุคลากร

ผศ.ดร. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ

Assist.Prof.Dr. Trairat Neimsuwan

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Phone:

Email: ffortrn@ku.ac.th

Research Resume: