บุคลากร

ดร. พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์

Dr. Pongsak Hengniran

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Phone:

Email: fforpsh@ku.ac.th

Research Resume: