บุคลากร

ผศ.ดร. ประเทือง พุฒซ้อน

Assist.Prof.Dr. Pratuang Puthson

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Phone:

Email: fforptp@ku.ac.th

Research Resume: