บุคลากร

ดร. พัชเรศร์ ชคัตตรัยกุล

Dr. Patchares Chacuttrikul

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone:

Email: patchares.cha@ku.th

Research Resume: