ข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบเตรียมน้ำเนื่อเครื่องจักรทำกระดาษ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง

(จัดซื้อจัดจ้าง)

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบเตรียมน้ำเนื่อเครื่องจักรทำกระดาษ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 999-2019-07-02_120818.pdf