ข่าว

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

ประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามราการดังนี้

1.ครุภัณฑ์ชุดเก็บตัวอย่างพรรณไม้เเห้งชนิดรางเลื่อนและครุภัณฑ์เก็บตัวอย่างเเมลง

2.เครื่องวัดค่าการดูดกลืนเเสง

3.เครื่องบดและผสมสารด้วยลูกบอล

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด