ข่าว

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

(รับสมัครงาน)

ด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอประกาศการรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

ภาคชีววิทยาป่าไม้

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด