ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและสาธิตการสอน กำหนดวัน เวลา และสถานที่

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำเเหน่งอาจารย์ สังกัดภาควนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วคณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและสาธิตการสอน จำนวน 2 รายดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์