ข่าว

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำเเหน่งนักวิจัย ระดับปฎิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยป่าไม้สังกัดสำนักงานเลขานุการ  คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเเล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์