ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน และสาธิตการสอนเสร็จสิ้นแล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 2 รายดังนี้ 

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์