ข่าว

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรานั้น คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์