ข่าว

จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

(จัดซื้อจัดจ้าง)

1.กล้องสเตอริโอสำหรับงานวิจัย  รายละเอียด

2.เครื่องวัดค่าการระบายน้ำของเยื่อกระดาษ   รายละเอียด

3.เครื่องวัดความหนาของกระดาษ รายละเอียด

4.เครื่องกดรีดแผ่นทดสอบ รายละเอียด 

5. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร วว  รายละเอียด

6.ชุดเครื่องตรวจสอบปริมาณสารพันธุกรรม รายละเอียด

7.ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน 12 หลุม  รายละเอียด

8.เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม รายละเอียด

9.ดูดกลืนแสงของสาร ชว รายละเอียด

10.เครื่องวัดการดูดซึมน้ำ ของกระดาษทิชชู่ รายละเอียด

11.ตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบกรอง รายละเอียด

12.ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้น รายละเอียด

13.เครื่องกระจายเยื่อกระดาษรีไซเคิล รายละเอียด

14. เครื่องวัดจุดสกปรกบนกระดาษ รายละเอียด 

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด