ข่าว

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสาธิตการสอน กำหนดวัน เวลา และสถานที่

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน และสาธิตการสอน  เสร็จสิ้นเเล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา จำนวน 1 รายดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์