ข่าว

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

(รับสมัครงาน)

ตามประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษศาสตร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยป่าไม้ สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ โดยวิธีสอบเเข่งขัน จำนวน 1 อัตรา นั้น เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก คณะวนศาสตร์ จึงขอให้ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์