ข่าว

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จัดซื้อจัดจ้าง)

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์

  • ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1181-2021-08-04_105612.pdf