ข่าว

การประชุมนานาชาติการศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาวเครือข่ายเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 13

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

การประชุมนานาชาติการศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาวเครือข่ายเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 13
วันที่ 8-9 กันยายน 2564

ภายใต้หัวข้อ 
วิทยาศาสตร์ภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยและติดตามระบบนิเวศวิทยาและระบบสังคม (Citizen Science in supporting Long-term Ecological-social Monitoring Systems)

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนที่ https://www.13thilter-eapconference.com/
หรือติดต่อ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02-5790176 หรือ Email: fforyyt@ku.ac.th

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์