ข่าว

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564  และเลื่อนกำหนดการประกาศรายชืื่อเป็น 24 มิถุนายน 2564  เลื่อนกำหนดการสอบเป็น 3 กรกฎาคม 2564

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/420002/4/001/1/2564/01/1

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด