ข่าว

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสาธิตการสอน

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเเละแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน และสาธิตการสอน เสร็จสิ้นเเล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา จำนวน 2 รายดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์