ข่าว

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ห้องประชุม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 90 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

(จัดซื้อจัดจ้าง)

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์