ข่าว :

 • ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

  ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยป่าไม้ สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ โดยวิธีสอบเเข่งขันนั้น จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ ... อ่านเพิ่มเติม

 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการปะเภทคณาจารย์ประจำ

  ด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกดังต่อไปนี้ ... อ่านเพิ่มเติม

 • โน๊ตบุ๊ค (Notebook) เพื่อน้อง

  ในการเรียนการสอนปัจจุบัน โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในองค์ความรู้ทางด้านป่าไม้ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้นิสิตจำเป็นต้องเรียนออนไลน์ ไม่สามารถใช้เครื่องโน๊ตบุ๊ค (Notebook)ในห้องปฏิบัติการได้ โดยทางคณะวนศาสตร์ได้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อใช้เรียนรายวิชา 01349311 พื้นฐานภูมิสารสน ... อ่านเพิ่มเติม

 • NEWSLETTER

  ... อ่านเพิ่มเติม