รูปภาพกิจกรรม

โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้เกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2559

โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้เกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.30 - 14.00 น.

ณ ห้อง 104 ชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานประชาสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures