รูปภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 10.30 น.                                    

ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานประชาสัมพันธ์ และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures