รูปภาพกิจกรรม

โครงการ ปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา ประจำปี 2559

โครงการ ปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559  ณ สวนจิตรลดา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


ภาพโดย:  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และงานประชาสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures