รูปภาพกิจกรรม

โครงการ ปั่นจักรยานท่องป่ามหาวิทยาลัย

โครงการ ปั่นจักรยานท่องป่ามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 - 17 มกราคม 2559 ณ ป่าสาธิตวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Activity Pictures