รูปภาพกิจกรรม

การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 36

การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 36

เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2

ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Activity Pictures