รูปภาพกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษานิสิตคณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบทุนการศึกษานิสิตคณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures