รูปภาพกิจกรรม

วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

ภาพบรรยากาศ วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 - 10.30 น.

ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

และภาพบรรยากาศ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 - 11.00 น. 

ณ คณะวนศาสตร์ และบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Activity Pictures