รูปภาพกิจกรรม

โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้เกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2558

โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้เกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 10.30 - 14.00 น.

ณ ห้อง 104 ชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานประชาสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures