รูปภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.00 - 10.30 น.

ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2  ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures