รูปภาพกิจกรรม

โครงการ ปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา ประจำปี 2558

โครงการ ปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558  ณ สวนจิตรลดา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


ภาพโดย:  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ งานประชาสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Activity Pictures