รูปภาพกิจกรรม

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวนศาสตร์จากระบบกลาง (Admissions)

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวนศาสตร์จากระบบกลาง (Admissions)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณชั้น 3

และรับเอกสารชุดมอบตัว ณ บริเวณชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures