รูปภาพกิจกรรม

งานทำบุญตักบาตร กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ คณะวนศาสตร์ ประจำปี 2558

งานทำบุญตักบาตร กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ คณะวนศาสตร์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures