รูปภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures