รูปภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครู คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures