รูปภาพกิจกรรม

ผู้บริหารพบนิสิตวนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 4

ผู้บริหารพบนิสิตวนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 4

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures