รูปภาพกิจกรรม

โครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

โครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures