รูปภาพกิจกรรม

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 และการประชุมชี้แจงผู้ปกครองนิสิตใหม่

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ และห้อง 202 ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures