รูปภาพกิจกรรม

โครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ คณะวนศาสตร์

โครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ คณะวนศาสตร์

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2557 ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 19.00 น.

ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสง่าสรรพศรี ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures