รูปภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

ภาพบรรยากาศ วันฝึกซ้อมใหญ่ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 - 10.30 น.

ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

และภาพบรรยากาศ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 - 11.00 น. 

ณ คณะวนศาสตร์ และบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานประชาสัมพันธ์ และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Activity Pictures