สำหรับนิสิต

ให้ Sign in โดยใช้ account @ku.th ของมหาวิทยาลัย หากไม่ทราบ สามารถดูได้จาก https://accounts.ku.ac.th
***ระบบนี้ใช้การตรวจสอบชื่ออีเมล์ผ่านระบบ login ของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีการยุ่งเกี่ยวใด ๆ ทั้งสิ้นกับ password ของผู้ใช้หากเข้าใช้งานไม่ได้ โปรดติดต่อ อ.ชาคริต Line ID:@846gtzmq