สำหรับอาจารย์

เมื่ออาจารย์ Sign in แล้ว สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดทั้งหมดของนิสิตทุกคนได้ ทั้งนี้ให้ Sign in โดยใช้ account @ku.th ของมหาวิทยาลัย ซึ่งปกติจะอยู่ในรูปของ ชื่อ.นามสกุลตัวแรก@ku.th และ password เดียวกับ nontri account หากไม่ทราบ สามารถดูได้จาก https://accounts.ku.ac.th
***ระบบนี้ใช้การตรวจสอบชื่ออีเมล์ผ่านระบบ login ของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีการยุ่งเกี่ยวใด ๆ ทั้งสิ้นกับ password ของผู้ใช้หากเข้าใช้งานไม่ได้ โปรดติดต่อ อ.ชาคริต เบอร์ภายใน 611403 ต่อ 216