ปี พ.ศ.2556
วันไหว้ครูคณะวนศาสตร์ ประจำปี 2556
(4 กรกฎาคม 2556)
สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการฯ ประจำปี 2556
(30 - 31 สิงหาคม 2556)
   
ปี พ.ศ.2555
ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก
Southwest Forestry University

(6 มกราคม 2555)
คณะวนศาสตร์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
(14 มกราคม 2555)
   
นิทรรศการเฉลิมฉลองตรุษจีน
(20 มกราคม 2555)
ค่ายครอบครัวรักป่า
(18 - 19 กุมภาพันธ์ 2555)
  
กีฬาลูกไพรเกมส์
(26 กุมภาพันธ์ 2555)
วันคืนสู่เหย้าชาววนา
(9 มีนาคม 2555)
  
การประชุมปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะฯ ปี 2555-2559"
(2 - 4 มีนาคม 2555)
สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์
(23 - 25 มีนาคม 2555)
 
คณบดีร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(11 เมษายน 55)
คณบดี และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ร่วมสวัสดีปีใหม่อธิการบดี
(12 เมษายน 2555)
 
งานสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2555
(12 เมษายน 2555)
การสัมมนาการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
(19 เมษายน 2555)
 
ปฐมนิเทศนิสิตโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555
(26 พฤษภาคม 2555)
สัมมนาบุคลากรคณะวนศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก
(2 - 4 มิถุนายน 2555)
 
สัมมนา "ไม้ยางนา-จากพระราชาสู่การพัฒนาประเทศ"
(5 มิถุนายน 2555)
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
(8 มิถุนายน 2555)
 
รายการบางอ้อร่วมสมทบทุนการศึกษาร้านป้าเล็ก
(22 มิถุนายน 2555)
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะวนศาสตร์ ประจำปี 2555
(30 มิถุนายน 2555)
 
วันไหว้ครูคณะวนศาสตร์ ประจำปี 2555
(5 กรกฎาคม 2555)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554
(14 กรกฎาคม 2555)
 
โครงการปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา ประจำปี 2555
(2 สิงหาคม 2555)
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
(16 สิงหาคม 2555)
 
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
(21 กันยายน 2555)
ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2555
(5 ตุลาคม 2555)
 
ปี พ.ศ.2554
   
เปิดบ้านวนศาสตร์ชมพิพิธภัณฑ์ในวันเด็กแห่งชาติ
(8 มกราคม 2553)
คณะผู้บริหาร Southwest Forestry University หารือความร่วมมือกับคณะวนศาสตร์
 (11 มกราคม 2554)
   
โครงการมัชฌิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2553
(18, 20, 21 มกราคม 54)
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2554 ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
(28 - 31 มกราคม 2554)
   
สมาคมนิสิตเก่า มก. มอบรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ให้แก่ รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
(2 กุมภาพันธ์ 2554)
พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพี่วนศาสตร์แนะแนวน้องโรงเรียน
(25 กุมภาพันธ์ 2554)
   
โครงการจัดการความรู้ (KM)
(4 มีนา 2554)
วันคืนสู่เหย้าชาววนา
(4 มีนา 2554)
   
กิจกรรมบริจาคโลหิต
(11 มีนาคม 2554)
เสวนา “น้ำท่วม ดินถล่ม แก้ไขได้จริงหรือ?”
(25 เมษายน 2554)
   
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยชีววิทยาเขตร้อน (BIOTROP) กับคณะวนศาสตร์

(27 เมษายน 2554)
สัมมนาคณะกรรมการสโมสรนิสิต ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
(22 - 25 พฤษภาคม 2554)
   
ผู้บริหารคณะวนศาสตร์พบบุคลากร
(
31 พฤษภาคม 2554)
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวนศาสตร์
(3 มิถุนายน 2554)
   
คณบดีพบปะนิสิตชั้นปีที่ 2-4
(8 มิถุนายน 2554)
กิจกรรมบริจาคโลหิต
(10 มิถุนายน 2554)
   
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ณ คณะวนศาสตร์
(17 มิถุนายน 2554)
นโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากพรรคการเมือง
(21 มิถุนายน 2554)
   
บรรยายการเขียนตำราป่าไม้อย่างมีคุณภาพ
(24 มิถุนายน 2554)
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะวนศาสตร์ ประจำปี 2554
(25 มิถุนายน 2554)
   
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553
(12 กรกฎาคม 2554)
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลศิริราช
(13 กรกฎาคม 2554)
   
โครงการปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา ประจำปี 2554
(15 กรกฎาคม 2554)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554
(20-22 กรกฎาคม 2554)
   
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ครั้งที่ 7 ณ แปลงที่ 27 บริเวณพุทธมณฑล
(23 กรกฎาคม 2554)
ศิษย์เก่าวนศาสตร์ รุ่นที่ 36 มอบเงินสบทบการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวนศาสตร์ 72 ปี
(28 กรกฎาคม 2554)
   
โครงการชี้แจงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
(2 สิงหาคม 2554)
ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

(3 สิงหาคม 2554)
   
ฟังธรรมและฝึกปฏิบัติสมาธิ ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
(4 สิงหาคม 2554)
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2554
(11 สิงหาคม 2554)
   
กิจกรรมบริจาคโลหิต
(9 กันยายน 2554)
ประชุมผู้นำองค์กรหลักด้านการป่าไม้
(7 ตุลาคม 2554)
     
แถลงข่าว ตะเกียบไผ่ที่ใช้แล้ว แปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(7 ตุลาคม 2554)
โครงการร่วมใจอาสาช่วยภัยน้ำท่วม โดยสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์
(10 ตุลาคม 2554)
   
น้ำท่วมคณะวนศาสตร์
( 1 พฤศจิกายน 2554)
Big Cleaning Day
(27 - 28 พฤศจิกายน 2554)
   
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2555
(28 ธันวาคม 2554)
กิจกรรมบริจาคโลหิต
(29 ธันวาคม 2554)
   

ปี พ.ศ.2553

   
งานรดน้ำขอพรจากคณาจารย์อาวุโส
(8 เมษายน 2553)
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวนศาสตร์
(6 มิถุนายน 2553)
   
พิธีไหว้ครู คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
(24 มิถุนายน 2553)
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะวนศาสตร์
(26 มิถุนายน 2553)
   
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2553
 (7-9 กรกฎาคม 2553)
พิธีมอบทุนการศึกษา นิสิตคณะวนศาสตร์ ประจำปี 2553
(15 กรกฎาคม 2553)
   
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552
(21 กรกฎาคม 2553)
โครงการปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา ประจำปี 2553
(26 กรกฎาคม 2553)
   
เดิน วิ่ง รักษ์ป่า ลดภาวะโลกร้อน
(13 สิงหาคม 2553)
สัมมนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์
(24-26 กันยายน 2553)
   
งานเกษียณอายุราชการ คณะวนศาสตร์
(29 กันยายน 2553)
คณบดีคณะวนศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมป่าไม้และอธิบดีกรมอุทยานฯ คนใหม่
(6 ตุลาคม 2553)
   
คณบดีคณะวนศาสตร์ นำ อาจารย์ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล ผู้ได้รับทุนอานันทมหิดล เข้าเฝ้ารับพระราโชวาท ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
(ตุลาคม 2553)
ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest Forestry University
(29 ตุลาคม 2553)
     
เปิดบ้านป่าไม้ (Forestry Open House)
(12 พฤศจิกายน 2553)
คณบดีและตัวแทนบุคลากรคณะวนศาสตร์
 บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
(12 พฤศจิกายน 2553)
   
เปิดบ้านป่าไม้ (Forestry Open House)
(2 ธันวาคม 2553)
งานสังสรรค์ปีใหม่คณะวนศาสตร์
(23 ธันวาคม 2553)